Οι νηπιαγωγοί μας ζήτησαν τρεις (3) πίνακες ανακοινώσεων φελλού, διαστάσεων 120cm x 150cm, για ανάρτηση στις αίθουσες διδασκαλίας. Είναι καλό, ειδικά τώρα, μετά τις εργασίες βαφής, να χρησιμοποιούνται τέτοιοι πίνακες για την τοποθέτηση χαρτιών, ώστε να μην λερώνονται οι τοίχοι από κόλλες, σελοτέιπ και ταινίες διπλής όψεως. Αν έχετε κάτι κατά νου, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.