Όπως ενημερωθήκαμε, την Τετάρτη 27-11-2013, οι νηπιαγωγοί θα δεχτούν γονείς για ατομική ενημέρωση. Η κ. Στέλλα Παπαδοπούλου και η κ. Ματίνα Δρακονταειδή θα δεχτούν από τις 11:45 - 13:00 τους γονείς του κλασικού και η κ. Μαρία Μαργαρίτη και η κ. Σαρίτα Μουστάκη από 15:30 - 17:30 τους γονείς του ολοήμερου.