Επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε τον ελαιοχρωματιστή που έβαψε το χώρο του νηπιαγωγείου κατά το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου. Όπως διαπιστώσαμε, τόσο κατά τη διάρκεια των εργασιών, όσο και εκ των υστέρων, έκανε πολύ καλή δουλειά, ενώ η αμοιβή που ζήτησε ιδιαίτερα οικονομική. Το όνομά του ελαιοχρωματιστή είναι Μάρεκ και το τηλέφωννό του 6949-872712.