Σας ενημερώνουμε ότι το νηπιαγωγείο ΔΕΝ θα λειτουργήσει την Τετάρτη 20-11-2013, λόγω της προγραμματισμένης γενικής συνέλευσης και των αρχαιρεσιών στο συνδικαλιστικό όργανο των εκπαιδευτικών.