Παρακαλούνται, εκ μέρους των νηπιαγωγών, όλοι οι γονείς να μεριμνήσουν για την έγκαιρη πρωινή προσέλευση των παιδιών. Τα παιδιά πρέπει να έρχονται μέχρι και τις 8:30 στο χώρο του νηπιαγωγείου. Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην καλύτερη παιδαγωγική λειτουργία, ενώ το να μη μένει συνεχώς ανοικτή η πόρτα συμβάλλει στην ασφάλεια του χώρου.