Για την τακτοποίηση της αποθήκης του νηπιαγωγείου, η οποία είναι σε άθλια κατάσταση, έχουμε ήδη συλλέξει κάποια υλικά (ράφια, ράγες και στατήρες element). Επιπλέον χρειαζόμαστε και 3 ραφιέρες. Επισκεφτείτε την ενότητα των μικρών αγγελιών για να δείτε ενδεικτική φωτογραφία και επικοινωνήστε μαζί μας αν μπορείτε να βοηθήσετε στην αγορά ραφιέρας ή στις απαραίτητες εργασίες για την τακτοποίηση της αποθήκης.